გამარჯვებულთა პრიზები

2019 წლის გაზაფხულის სეზონის გამარჯვებულთა პრიზები:


ინგლისური ენა:      

                                                    
I ადგილი -   სტიპენდია ( II საკლასო კატეგორია - 2 სტიპენდიატი, V საკლასო კატეგორია- 1 სტიპენდიატი), ბანაკის საგზური( III,IV, VI, VII, VII, XV, X, XI-XII საკლასო კატეგორია)
*სტიპენდიანტები გამოვლინდნენ სკალირებული ქულით, ფორმულა იხილეთ სტატიის ბოლოს.    

                     
II ადგილი - ბანაკის საგზური(2-12 საკლასო კატეგორია)                                                
III ადგილი -  ბანაკის საგზური(2-12 საკლასო კატეგორია)                                                       

IV ადგილი - სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                   
V ადგილი -  სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                 
VI ადგილი -  სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                 
VII ადგილი - სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია) 
შენიშვნა: სიმბოლური პრიზებით მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან სკოლაში, ოქტომბრის თვეში.       


ქართული ენა:              


I ადგილი -  სტიპენდია ( 2-12 საკლასო კატეგორია)                                                
II ადგილი -  ბანაკის საგზური(2-12 საკლასო კატეგორია)                                                  
III ადგილი -   ბანაკის საგზური(2-12 საკლასო კატეგორია)                                                  

IV ადგილი -    სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                 
V ადგილი -   სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                      
VI ადგილი -   სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                      
VII ადგილი -   სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)        
შენიშვნა: სიმბოლური პრიზებით მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან სკოლაში, ოქტომბრის თვეში.       
 

მათემატიკა:   


I ადგილი -   სტიპენდია ( 2-12 საკლასო კატეგორია)                                                   
II ადგილი -   ბანაკის საგზური(2-12 საკლასო კატეგორია)                                                
III ადგილი - ბანაკის საგზური(2-12 საკლასო კატეგორია)                                                    

IV ადგილი -    სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                 
V ადგილი -   სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                      
VI ადგილი -   სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)                                                      
VII ადგილი -   სიმბოლური პრიზები (2-12 საკლასო კატეგორია)        
შენიშვნა: სიმბოლური პრიზებით მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან სკოლაში, ოქტომბრის თვეში.       


 ინგლისურ ენაში სტიპენდია გადაეცემათ იმ პირველადგილოსნებს, რომლებმაც აჩვენეს ყველაზე მაღალი სკალირებული ქულა მოცემული ფორმულით:   100 ქულას გამოკლებული მოსწავლის საკლასო კატეგორიაში დაფიქსირებული საშუალო ქულა და მიღებული რიცხვი გამრავლებული  მის ქულაზე, რომელიც ფინალურ ტურში აჩვენა.

მოსწავლეთა სია, რომლებმაც მოიპოვეს სტიპენდია ინგლისურ ენაში იხილეთ აქ: სტიპენდიატები