2021 წლის გაზაფხულის სეზონის რეიტინგული სია

2021 წლის გაზაფხულის სეზონზე, კინგსის საგნობრივი ოლიმპიადების მონაწილეთა საყურადღებოდ!

თითოეული მონაწილე, რომელიც იღებს I ხარისხის დიპლომს, ავტომატურად მოწვეულია გრანდიოზულ სუპერფინალზე. 

ქვემოთ მოცემულ ქულათა დიაპაზონში მოხვედრილი მეორე ტურის შეფასება, არის ოლიმპიადის სუპერფინალზე დაშვების წინაპირობა.

  •  ინგლისური ენა I ხარისხის დიპლომი - 91- 100 ქულა

  •  ქართული ენა I ხარისხის დიპლომი - 91- 100 ქულა 

  • მათემატიკა I ხარისხის დიპლომი - 81-100 ქულა

  •  ბუნება  I ხარისხის დიპლომი - 91-100 ქულა

  •  ისტორია I ხარისხის დიპლომი - 91-100 ქულა

  •  ოლიმპიადა „ინტელექტი“ I ხარისხის დიპლომი - 91-100ქულა

 

თუ რამდენიმე მონაწილის სუპერფინალის შედეგები იქნება იდენტური, ამ შემთხვევაში ყურადღება მიექცევა მეორე ტურის შედეგს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც სუპერფინალის შეფასება იქნება პრიორიტეტული.

რეიტინგული სია იხილეთ აქ:

 სუპერფინალები გაიმართება მაისის თვის განმავლობაში და თითოეული პრეტენდენტი დეტალურ ინფორმაციას მიიღებს სმს შეტყობინების სახით, რეგისტრაციისას მითითებულ ნომერზე.

ონლაინ სუპერფინალის წესდება იხილეთ აქ.