რეიტინგული სია

2020 წლის შემოდგომის სეზონზე, კინგსის საგნობრივი ოლიმპიადების მონაწილეთა საყურადღებოდ!

თითოეული მონაწილე, რომელიც იღებს I ხარისხის დიპლომს, ავტომატურად მოწვეულია გრანდიოზულ სუპერფინალზე. 

ქვემოთ მოცემულ ქულათა დიაპაზონში მოხვედრილი მეორე ტურის შეფასება, არის ოლიმპიადის სუპერფინალზე დაშვების წინაპირობა.

 ინგლისური ენა I ხარისხის დიპლომი - 91- 100 ქულა

 ქართული ენა I ხარისხის დიპლომი - 91- 100 ქულა 

მათემატიკა I ხარისხის დიპლომი - 81-100 ქულა

 ბუნება  I ხარისხის დიპლომი - 90-100 ქულა

 ისტორია I ხარისხის დიპლომი - 89-100 ქულა

 ოლიმპიადა „ინტელექტი“ I ხარისხის დიპლომი - 41-50 ქულა


თუ რამდენიმე მონაწილის სუპერფინალის შედეგები იქნება იდენტური, ამ შემთხვევაში ყურადღება მიექცევა მეორე ტურის შედეგს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც სუპერფინალის შეფასება იქნება პრიორიტეტული.

ქართული ენა

ინგლისური ენა

მათემატიკა

ინტელექტი

ისტორია 

ბუნება